Big data wordt de redding van de IT-afdeling

Print Email

Wanneer bekeken wordt of IT op lange termijn relevant kan blijven, spelen big data en cloud computing een belangrijke rol in de totstandkoming van een (voorlopig) eindoordeel.

 

Sinds het begin van de hype-cyclus van cloud computing, wordt opvallend veel gesproken over de rol van IT binnen een onderneming. De logica hierachter is niet moeilijk te begrijpen: als serveroperations geautomatiseerd wordt, waarom heb je dan nog een grote groep IT-beheerders nodig?

Dit soort discussies zijn een doorn in het oog van systeembeheerders, vooral omdat het een standaardpraktijk is om mensen te ontslaan wanneer het bedrijf efficiënter moet gaan draaien (om de aandelenkoers omhoog te krijgen). Andere in populariteit winnende IT-concepten - zoals DevOps - maken het werk van een systeembeheerder er niet eenvoudiger op. Wanneer ontwikkelaars zelf hun cloudapplicaties gaan beheren, is er immers nog minder behoefte aan systeembeheerders en databasespecialisten, toch?

'Big data leidt tot verdere afbreuk IT'

En dan is er nog big data, een ontwikkeling waarvan sommigen zeggen dat deze in potentie de IT-afdeling nog verder kan verkleinen. Het argument hiervoor ligt niet voor de hand, maar het komt er in feite op neer dat, wanneer BI en andere data-analytische tools slimmer en gemakkelijker in gebruik worden, er minder behoefte ontstaat aan 'pure' datamanagers, waardoor de rol van IT als geheel verder beperkt wordt. Tel daarbij op de komende golf aan big data-appliances en hosted big data-diensten en je hebt bij elkaar genomen een voor IT alles vernietigende cocktail, toch?

Misschien niet. Op basis van wat ik heb gezien op de Strata-conferentie van enkele weken terug, zou ik juist zeggen dat er enorm veel ruimte is voor IT binnen de big data-sector en dat de opkomst van big data IT alleen nog maar relevanter maakt binnen het bedrijfsleven.

Het is voor vrijwel iedereen duidelijk dat bedrijven een lawine aan data uit allerlei bronnen te verwerken krijgen en dat ze niet alleen proberen om hier iets mee te gaan doen om het hoofd te kunnen bieden, maar het ook willen gaan gebruiken om de bedrijfsprocessen te verbeteren.

Tekort aan dataspecialisten

Dit zijn opgaven die, in tegenstelling tot system operations en automatisering, niet echt schaalbaar zijn, omdat je aan het eind van het traject sowieso een datawetenschapper (of team van dataexperts) nodig hebt om de data te analyseren en op basis ervan beslissingen te nemen. En momenteel is het gebrek aan datawetenschappers groot.

Big data is er niet om IT verder de vernieling in te helpen. Nee, het fenomeen biedt IT juist de kans een grotere rol te gaan spelen binnen bedrijfsprocessen en dus de strategie van een organisatie..

Om datawetenschapper te worden, heb je veel crossdisciplinaire vaardigheden nodig. Vaak gaan de meeste mensen ervan uit dat het om businesstypes gaat die gaan leren zich te gedragen als techies, maar het werkt ook omgekeerd: technologiespecialisten kunnen net zo eenvoudig omgeschoold worden tot meer business-savy types.

Sterker nog, omdat IT nog sterker dan andere businesspraktijken een bewegend doelwit vormt, durf ik zelfs te stellen dat het eenvoudiger is om IT'ers om te scholen naar businessprofessionals dan omgekeerd.

Plan snel een afspraak

Big data biedt IT een grotere kans om belangrijker voor het succes van een bedrijf te worden, dan te worden gezien als het ondersteunend personeel dat helpt het 'echte' werk gedaan te krijgen. Dit zou een grote verandering betekenen in de rol van IT en niet ieder bedrijf is daar klaar voor. Maar wie er klaar voor wil zijn, doet er verstandig aan om nu met de business en de IT-afdeling rond de tafel te gaan zitten en het te hebben over ieders toekomstige rol die ertoe moet gaan leiden dat data binnen de organisatie belangrijker wordt.

 

 

bron: www.computerworld.nl

Company Information

logo-gh

Call:

+31 (0)70 737 0353

Fax:

+31 (0)70 737 0469

Email:


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us:

Vuurtorenweg 35
2583 XL,  the Hague
The Netherlands

All about Grey Hippo

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element