Big data: succes zonder grens

Print Email

De nieuwste belofte van ICT voor succes in de toekomst heet Big Data. De intensiteit van het ICT gebruik is wereldwijd inmiddels zo hoog dat zowel het bedrijfsleven als overheidsinstellingen bij wijze van spreken door data worden overstroomd. Velen zien daarin nieuwe kansen om uit de huidige economische misère te raken. Zelf zie ik het als een aanmoediging om hoog gekwalificeerd personeel in dienst te nemen.

Het World Economic Forum publiceerde een rapport waarin de impact wordt omschreven van Big Data op internationale economische ontwikkelingen. Aangejaagd door het tomeloos groeiend gebruik van mobiele telefonie moet de overheid een ecosysteem bevorderen waarin data op begrijpelijke wijze toegankelijk wordt gemaakt voor burgers. De visie van het World Economic Forum op Big Data zal Neelie Kroes, eurocommissaris voor de digitale agenda, zeker aanspreken. 

Volgens een rapport van het McKinsey Global Institute kunnen bedrijven door Big Data meer innoveren. Met Big Data verbeteren bedrijven hun concurrerend vermogen en zullen zij vooral meer winst maken. Dat spreekt aan dus draaien hardware en software leveranciers zich volop warm voor het binnenhalen van nieuwe orders voor de noodzakelijke investeringen. Big Data vergt immers (nog) meer reken- en opslagcapaciteit in het eigen rekencentrum of via Cloud Computing. Deze ontwikkeling kent geen grens want volgens velen neemt de groei in data explosief toe en stopt dit niet meer. 

Kritische vragen

Tabel 1. Werkgelegenheid naar functionaris en sector (VS 2009, excl. overige sectoren, bron: McKinsey Global Institute & US Bureau of Labor Statistics)

Bij deze Big Data hype moeten we wel een paar kritische vragen stellen. In het McKinsey Global Institute rapport wordt de vinger gelegd op de naar mijn mening pijnlijkste plek: wie gaat eigenlijk met al die data aan de slag? Managers met wie ik ooit samenwerkte waren minder geïnteresseerd in de vragen en meer in de antwoorden. Dat gegeven stelt de organisatie en zeker de afdeling ICT voor een grote uitdaging; de ware "Big" van data. Wie durft het aan om onbevangen door de grote gegevensberg te ploegen? Wie gaat kritisch kijken naar de bedrijfsresultaten op zoek naar de naald om de overspannen verwachtingen mee door te prikken? Natuurlijk roepen we om het hardst dat Big Data bedoeld is om een gat in de markt te ontdekken of om overbodige kosten op te sporen. Dan zal wel eerst hard gewerkt moeten worden aan het beheersen van methoden en technieken om de toegevoegde waarde te vinden in de eigen data.

In Tabel 1 staan aangepaste gegevens uit het McKinsey Global Institute rapport over het analytisch vermogen van functionarissen in marktsectoren. Deze cijfers betreffen de Verenigde Staten. Over alle sectoren heen staan de ingenieur en actuaris bovenaan de ranglijst. Verzekeraars zijn op afstand de sector met de grootste analysecapaciteit. Of deze cijfers een indicatie zijn van de situatie in Nederland is moeilijk te zeggen. Wel valt het mij op dat McKinsey zowel marketeers als controllers niet noemt als functionaris terwijl daar toch zeker ook analytisch vermogen aanwezig moet zijn. Verder verbaas ik mij over de ondergeschikte positie van zowel de econoom als de statisticus. Voor beiden zie ik een belangrijke rol om Big Data inzetbaar te krijgen.

Spectramap

Figuur 1. Spectramap biplot van het analytisch vermogen naar functionaris en sector (VS 2009).

Figuur 1 is een Spectramap biplot analyse waarmee het contrast van de cijfers uit Tabel 1 wordt gevisualiseerd. De functionarissen zijn weergegeven met vierkanten en de marktsectoren met cirkels. De grootte van de symbolen geeft de totaalscore per functie weer of de totaalscore van de marktsector. De positie op de kaart geeft aan in hoeverre bepaalde functionarissen of sectoren zich bij elkaar plaatsen. Rechtsonder staat een cluster van vier sectoren waar de actuaris zwaar weegt als analyticus. De ordening van sectoren van linksonder tot boven het midden van de kaart volgt uit de inzet van ingenieurs tegenover de overige functionarissen. In zeker opzicht bevestigt dit beeld de gebruikelijke inzet van deskundigheid in een sector.

Daarmee komt de grens van het succes van Big Data wel in zicht. Zou met de beschikbaarheid van méér van dezelfde gegevens de analysecapaciteit toenemen bij dezelfde functionarissen? Is zowel het zien van nieuwe kansen als het vinden van andere oplossingen voor nieuwe uitdagingen in de markt afhankelijk van meer capaciteit in het rekencentrum? Ik denk dat dit niet het geval is. Het inzicht neemt alleen toe als we de manier innoveren waarop de analyse wordt gedaan. Dat vergt tools voor gegevensanalyse zoals econometrische of statistische software en voor het gebruik daarvan zijn experts nodig. Big data is daarmee een aanmoediging om hoog gekwalificeerd personeel in dienst te nemen.

Wie is de winnaaar?

Tabel 2. Enquête: omzet van 7 producten

Tot slot een uitdaging aan de lezer als test van uw eigen analysevermogen. In Tabel 2 staat de omzet van 7 producten in 3 jaar. De vraag is: wie is volgens u de winnaar? Welk product levert naar uw mening de 'beste prestatie'? Vanzelfsprekend is het niet zo makkelijk om dit vast te stellen aangezien veel andere gegevens ontbreken. Dat is in de praktijk ook vaak het geval dus zult u nu een keuze moeten maken met de middelen die tot uw beschikking staan. 

 

 

Bron: www.computable.nl

Company Information

logo-gh

Call:

+31 (0)70 737 0353

Fax:

+31 (0)70 737 0469

Email:


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visit us:

Vuurtorenweg 35
2583 XL,  the Hague
The Netherlands

All about Grey Hippo

Anything in here will be replaced on browsers that support the canvas element